dilluns, 13 d’octubre de 2014

A taula...L' equip de monitoratge donem molta importància a l' hora de dinar,  creiem que tot el que envolta l’acte de menjar és una part molt important de la formació dels nens i nenes i un aprenentatge més que aportar-los.

L’objectiu és que els nens i nenes adquireixin hàbits saludables, autonomia a l'hora de menjar sols, utilitzar correctament els coberts, recollir i netejar la seva safata... Aprendre a menjar no consisteix únicament a saber alimentar-se de manera equilibrada. Descobrir com mastegar bé els aliments, fer servir els coberts o sortir-se’n amb la major autonomia possible també és bàsic per a una bona educació nutricional.

Treballem les normes socials correctes a taula per afavorir la convivència, no cridar, no parlar amb la boca plena, seure correctament,  eixugar-se la boca amb el tovalló... L’acte de menjar és un esdeveniment social. El nen necessita aprendre des de petit com s’ha de comportar a taula i interactuar amb els altres; ha de descobrir quines coses li estan permeses de fer durant el dinar i quines activitats (com els jocs) ha de deixar per a després.

Volem que aprenguin a valorar i gaudir dels aliments que ingereixen i, sobretot, a tractar amb respecte el aliments, amb el menjar no es juga, volem motivar-los a tastar tot tipus d’aliments i educar el seu paladar.  

Si comparteix aquest aprenentatge en família, els vostres fills podrà adoptar bons hàbits de manera distesa. Imitant el vostre exemple, comprovarà que pot actuar i ser tractat com els seus germans grans o com els adults, la qual cosa li donarà més satisfacció.

Us volem ajudar a que els vostres fills adquireixin uns bons i saludables hàbits alimentaris.