dilluns, 11 de maig de 2015

Complementàries 5è


    5è A i 5 è B, treballant en equip, el respecte
    cap a l' altre i la cohesió de grup.
    Horari: Dimecres i Divendres de 12.30h a13.30h
    Activitat complemetària Jocs.


   Activitat complementària d' Audiovisual.
   Treballem valors i aprenem a gestionar
    emocións.

    Els nens de 5è A i 5è B, fent la presentació de 
    les lectures en veu alta.